Willkommen

Terug naar de talenkeusDe bouwbegeleidende scheidsgerechtelijke werkzaamheid

De Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland biedt bij grote projecten de zogenaamde bouwbegeleidende scheidsgerechtelijke procedure aan. Met benoeming van de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland als beslissende onafhankelijke instantie bij de uitvoering van een bouwwerk staat een scheidsgerechtelijk team vanaf het begin van de planningswerkzaamheden gereed op afroep terstond werkzaam te zijn om gerezen geschillen meteen rechtsgeldig te beslissen. Met gereedstelling van het bouwwerk dienen tevens alle juridische geschillen tussen de bij de uitvoering deelnemende partijen bewerkt en beslist te zijn. Hierdoor wordt de jarenlang slepende procedure na gereedstelling van het bouwwerk voorkomen. Getuigenverklaringen en feitelijke afloop kunnen zo vroegtijdig mogelijk worden opgenomen, onderzocht en worden beoordeeld hetgeen anderszins slechts met aanmerkelijke tijds- en financiële middelen kan worden verwezenlijkt. De kosten van een dergelijke procedure zijn project-afhankelijk en vooraf met de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland contractueel overeen te komen.Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland, Wilhelmstraße 11, D-53604 Bad Honnef
Telefon +49 (0)22 24 / 7 93 91, Telefax +49 (0)22 24 / 7 07 30
E-mail: info@schiedsgericht.org