Willkommen

Terug naar de talenkeus Uw voordeel

  • De bijzondere vakdeskundigheid van alle bij de procedure deelnemende arbiters alsmede de samenstelling van het scheidsgerecht uit de drie beroepsgroepen, te weten rechters, advocaten en deskundigen, leidt sneller en objectiever tot uitspraken van het scheidsgerecht.
  • Het vertrouwen van beide partijen in het door hun zelf gekozen en benoemde scheidsgerecht leidt tot een ontspannen behandelingssfeer.
  • De noodzakelijke vertrouwelijkheid en niet-openbaarheid van de procedure bij de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland garandeert, dat de inhoud van de procedure niet openbaar kan worden gemaakt en concurrerende ondernemingen geen interne inlichtingen ontvangen welke voor hun van voordeel zouden kunnen zijn.
  • Door de grote mate van vakkundigheid van de arbiters alsmede de deelname van deskundige ingenieurs als arbiter en de afhandeling van de procedure in één instantie kan de procesduur aanzienlijk worden verkort. De reducering van de factor tijd leidt ertoe dat partijen aanzienlijke financiële middelen en ook geestelijke resourcen kunnen besparen welke in economisch produktieve en met meer winst verbonden projecten kunnen worden geïnvesteerd.
  • De totale kosten van een procedure zijn hierdoor in beginsel lager dan bij elk ander gerecht.
  • De mondelinge behandelingen worden gehouden in een m.n. aangename en bekende sfeer.
  • De Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland let er op dat de zakelijke relatie tussen de strijdende partijen wordt ontzien.
  • Door de keuze van de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland als rechtsprekend orgaan verkrijgen de partijen wereldwijd een aanspreekpartner om geschillen op het gebied van het bouwrecht voor te leggen en rechtsgeldig te laten beslissen.
  • Bij de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland bestaat geen advocatenplicht. Ondernemingen kunnen met hun eigen juridische afdeling of jurist een procedure aan de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland voorleggen. Zij besparen hiermee de vaak dure en feitelijk niet noodzakelijke consultatie van een advocatenkantoor en zelfstandig opererend advocaat.
  • Scheidsrechtelijke uitspraken van de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland kunnen worden geëxecuteerd zoals elk rechterlijk in hoogste instantie gewezen vonnis. Het verlof tot tenuitvoerlegging wordt bij het overeengekomen Oberlandesgericht verzocht en binnen korte termijn verleend.

 Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland, Wilhelmstraße 11, D-53604 Bad Honnef
Telefon +49 (0)22 24 / 7 93 91, Telefax +49 (0)22 24 / 7 07 30
E-mail: info@schiedsgericht.org