Willkommen

Terug naar de talenkeusMediation-procedure

Als alternatief, doch ook bij toestemming door partijen als deel van een procedure, biedt de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland eveneens mediation als geschilbeslechtend instrument aan. Mediation is een vrijwillige procedure in welke de conflicterende partijen met behulp van door de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland benoemde mediators in direct gesprek met elkaar eigen beslissingen met betrekking tot de conflictsinhoud ontwikkelen en verbindend nemen. De werkzaamheid van mediatoren wordt naar uurtarief gehonoreerd. Het uurtarief bedraagt thans bij het inschakelen van één mediator € 150,00 en bij twee mediators € 250,00 vermeerderd met de USt. en bijkomende kosten.Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland, Wilhelmstraße 11, D-53604 Bad Honnef
Telefon +49 (0)22 24 / 7 93 91, Telefax +49 (0)22 24 / 7 07 30
E-mail: info@schiedsgericht.org