Willkommen

Terug naar de talenkeusDe vereenvoudigde scheidsgerechtelijke procedure

Met de totstandkoming van het scheidsgerechtelijk contract is de Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland in beginsel bevoegd om van alle bouwrechtelijke geschillen van welk belang dan ook kennis te nemen. Bij belangen beneden € 50.000,00 vindt de vereenvoudigde procedure plaats. De Raad van Arbitrage voor privaatrechtelijk bouwrecht in Duitsland benoemt een rechter, een advocaat of een advocaat en een deskundige om het geschil te beslechten. De honorering geschiedt op basis van tijdsbesteding welke aan de hand van dagtarieven wordt vergoed. Het huidig dagtarief bedraagt € 2.000,00 (vermeerderd met 19% USt.) = € 2.380,00 voor elke arbiter en houdt in een arbeidstijdvolume van zes uren. Daarnaast worden de daadwerkelijke bijkomende kosten, zogenaamde Prozessnebenkosten, in rekening gebracht. In beginsel kan een geschil met één à drie dagtarieven worden bewerkt en rechtsgeldig worden beslist.Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland, Wilhelmstraße 11, D-53604 Bad Honnef
Telefon +49 (0)22 24 / 7 93 91, Telefax +49 (0)22 24 / 7 07 30
E-mail: info@schiedsgericht.org