Europejskie partnerskie sądy arbitrażowe

Sąa Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech współpracuje z holenderskim sądem arbitrażu budowlanego

Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland

Stationsplein 29, NL-3511 ED Utrecht
Postbus: 19290-3501 DG Utrecht
Telefoon:  (0031) 030-2343222
Telefax:  (0031) 030 2300125

Przy ponadgranicznych sporach budowlano-prawnych pomiędzy Holandią i Niemcami na życzenie jednej ze Stron może zostać powołany sędzia arbitrażowy holenderskiego sądu arbitrażowego z Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven.

Institut für Ostrecht München

Tegernseer Landstraße 161
81539 München
Tel.: 089/ 286 774-0
Fax: 089/ 286 774-10
Homepage: www.ostrecht.de
e-mail: info@ostrecht.de

Lancaster House International

22 Great King Street
Edinburgh
EH3 5QH
United Kingdom