Orzeczenie arbitrażowe

Postępowanie arbitrażowe kończy spór prawny wydaniem orzeczenia, które ma dla Stron ważność wyroku sądu państwowego (Kodeks postępowania Cywilnego - ZPO 1055). Orzeczenie sądu arbitrażowego jest po ogłoszeniu wykonalności podobnie jak wyrok sądu państwowego natychmiast wykonalne. Formalna moc prawna orzeczenia sądu arbitrażowego (§ 705 Kodeksu Post. Cywil. - ZPO) zaczyna obowiązywać, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki § 1054. Nie istnieją środki prawne do sądów państwowych.