Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland

Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech

Wilhelmstraße 11, D-53604 Bad Honnef
Telefon +49 (0)22 24 / 7 93 91, Telefax +49 (0)22 24 / 7 07 30
E-mail: Schiedsger._f._priv._Baurecht@t-online.de

Umowa o poddaniu sporu roztrzygnięciu sądu arbitrażowego

Pomiędzy Stronami:
.............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .........................................................
i
.............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .........................................................

Strony niniejszym ustalają, spory wynikające

z umowy z ...............................................

 

o wartości niższej od 50.000 Euro i roztrzygane będą w trybie uproszczonym postępowania arbitrażowego

a

o wartości wyższej od 50.000 Euro w trybie zwykłym postępowania arbitrażowego

dotyczącym ..................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

z wykluczeniem drogi prawnej przez Sąd

Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech.

 

Powołanie sądu arbitrażowego następuje na podstawie Regulaminu Sądu Arbitrażowego (na odwrotnej stronie).

PodpisPodpis
(prawnie prawomocny)              (prawnie prawomocny
..............................................................

Download
Umowa o poddaniu sporu roztrzygnięciu sądu arbitrażowego