Wniesienie pozwu

Tak samo jak w sądach państwowych pozew wnosi się do Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego.

Przy wnoszeniu pozwu musi zostać udowodniona właściwość sądu. (Należy przedłożyć umowę o postępowaniu arbitrażowym z prawomocnymi prawnie podpisami)