Wykonalność orzeczeń sądu arbitrażowego

Z reguły orzeczenia sądu arbitrażowego wykonywane są dobrowolnie. W innych wypadkach orzezcenia są egzekwowane podobnie jak wyroki sądowe. Dlatego musi zostać wydane oświadczenie o wykonalności orzeczenia arbitrażowego Oświadczenie o wykonalności orzeczenia wydaje na wniosek właściwy sąd zgodnie z 1060 ff Kodeksu Post. Cywil. - ZPO.