Zalety Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech

Jako instytucjonalny sąd arbitrażowy Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech łączy w sobie zalety orzecznictwa sądownictwa państwowego z zaletami sądownictwa arbitrażowego, bez przejmowania ich wad.

Tak samo, jak sądownictwo państwowe, Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech cały czas aktywnie działa i w każdym momencie można go - jako instytucję orzekającą - powołać lub zlecić mu rozpatrzenie sporu.

Przy zaangażowaniu Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech odpada w przeciwieństwie do zwyczajowych umów o postępowaniu arbitrażowym powoływanie "własnego" sędziego , związanego ze Stroną. Nie jst także konieczny wybór sędziego rozjemczego i ustalanie regulaminu postępowania arbitrażowego.

Przy podpisaniu umowy o postępowaniu arbitrażowym Strony znają jego regulamin. Ustalono koszta i przebieg postępowania. Sędziowie są powoływani i wyznaczani do rozpatrzenia sporu przez Sąd Arbitrażowy jako instytucję neutralną. Odpada problem, czy powołani do okolicznościowych sądów arbitrażowych sędziowie w momencie zgłoszenia sporu dsponują czasem niezbędnym do rozpatrywania sporu.

Sędziowie powoływani są wyłącznie przez Sąd Arbitrażowy do roztrzygnięcia sporu, co gwarantuje ich bezstronność.

Wartość sporu prawnego zależy nakładu pracy sądu arbitrażowego. Sąd Arbitrażowy Prawa Budowlanego w Niemczech oferuje dwie różne procedury roztrzygania sporów:

Spory o wartości poniżej 50.000 Euro roztrzygane są w trybie uproszczonym a spory prawne o wartości powyżej 50.000 Euro w trybie zwykłym postępowania arbitrażowego.

Ma to tę zaletę, że spory prawne o mniejszej wartości mogą zostać dużo szybciej prawomocnie roztrzygnięte i przy wiele niższych kosztach.

Spory budowlano-prawne o wyższej wartości rozpatrywane są podobnie jak w sądach krajowych (Landes und Oberlandes-gerichte) przez 3 sędziów ( § 1034 Kodeksu Postępowania Cywilnego - ZPO ust. 1.). W tym punkcie zaletą Sądu Arbitrażowego Prawa Budowlanego w Niemczech jest to, że jeden z sędziów składu orzekającego jest adwokat specjalizujący się w niemieckim prawie budowlanym a drugi sędzia jest rzeczoznawcą budowlanym. Przewodniczącym składu sędziowskiego jest zawsze sędzia zawodowy, który czuwa i gwarantuje neutralność i prawidłowość roztrzygnięcia sporu prawnego.