Zalety i wady zwykłego postępowania arbitrażowego

(sąd arbitrażowy okolicznościowy)

Największą zaletą sądu arbitrażowego dla Stron jest to, że już w pierwszej instancji zapada ostateczne orzeczenie egzekucyjne. Przewlekanie sprawy z instancji do instancji prowadzi do tego, że w sądownictwie państwowym sprawy ciągną się latami. Nie dochodzi do tego przed sądem arbitrażowym, przez co postępowanie jest o wiele krótsze niż przed sądem państwowym.

Wadą dotychczasowych, zwyczajnych, okolicznościowych sądów arbitrażowych był fakt, że zwyczajowo obie Strony, powoływały sędziów arbitrażowych (każda 1), którzy w przypadku zaistniałego sporu prawnego podejmowali działania, mające na celu pozasądowe zażegnanie sporu.

Pierwszą czynnością obydwóch tych sędziów arbitrażowych (o ile dysponowali czasem) był wybór trzeciego sędziego, tzw. rozjemczego. Następnie uzgadniano regulamin postępowania arbitrażowego, zgodnie z którym spór powinien zostać rozwiązany.

Siłą rzeczy wiodło to naturalnie często do tego, że trudności pojawiały się już przy wyborze sędziego rozjemczego, gdyż nie rzadko powołani sędziowie byli związani ze Stronami, które ich powołały i próbowali dbać o ich interesy. Dlatego jedyną neutralną osobą do roztrzygnięcia sporu był sędzia rozjemczy.

Inną częstą przyczyną trudności był też fakt, że w momencie, w którym rzeczywiście  dojdzie do sporu prawnego, jeden z sędziów arbitrażowych lub wybrany sędzia rozjemczy z powodów zawodowych, czasowych lub innych nie może ze skutkiem natychmiastowym zająć się zaistniałym sporem prawnym.